SAMORZĄDY UCZNIOWSKIE NA START – uczymy się demokracji ! Pod takim hasłem rozpoczęliśmy 19 września kampanię wyborczą związaną z wyborem nowego Samorządu Uczniowskiego. Na zajęciach wychowawczych uczniowie klas IV - VIII poznawali zasady i procedury wyborcze . Na godzinach wychowawczych w klasach wyłonieni zostali kandydaci do SU. Ich zadaniem było opracowanie programów wyborczych i przygotowanie wyborczego plakatu.

 

 

Plakaty były prezentowane na szkolnym korytarzu w formie gazetki tematycznej. Kandydaci wchodzili również do klas w czasie zajęć lekcyjnych, krótko prezentując siebie i swoje wyborcze propozycje. W dniu 01 października została przeprowadzona Debata Przedwyborcza, w której udział wzięli kandydaci i przedstawiciele samorządów klasowych. Oprócz prezentacji kandydatów społeczność uczniowska miała możliwość zadawania im szeregu pytań. Wsparciem służyła pani wicedyrektor Katarzyna Malesa i przewodnicząca Komisji Wyborczej – pani Anna Paczkowska-Skrzypiec. Poruszonych tematów i problemów - było wiele, ale nie wszystkie da się rozwiązać na poziomie SU i szkoły.

Dzień 04 października był dniem wyborów. Tego dnia świetlica szkolna zamieniała się w Lokal Wyborczy, który odwiedzali głosujący uczniowie od godziny 8.30 do godziny 13.00. Nad sprawnym przebiegiem czuwała Komisja Wyborcza w składzie:
Zofia Lachowicz, Zofia Ławniczak, Marta Mućka i Igor Trusewicz – uczniowie klasy 8 b.
Głosujący w tym roku szkolnym wybierali również z grona nauczycielskiego – opiekuna Samorządu Uczniowskiego.
Po zamknięciu Lokalu Wyborczego nastąpiło liczenie kart do głosowania i oddanych głosów.
To dość żmudne i wymagające precyzji, i koncentracji zajęcie, ale członkowie Komisji Wyborczej sprawnie policzyli oddane głosy i około godziny 15 można było sporządzić protokół z wyborów i podać wyniki głosowania.
W skład SU weszło 15 uczniów.
Największą ilość głosów uzyskała Dydo Julia z klasy 8a, która zostaje przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020.
Na opiekunów SU powołani zostali wyłonieni w głosowaniu – pan Cygan Grzegorz i pani Kamila Siejko.
Wszystkim życzymy owocnej i przyjemnej pracy dla dobra uczniów i szkoły!