Szkody można zgłaszać na kilka sposobów, najprostsze z nich opisane poniżej:

Szkodę można zgłosić poprzez https://moje.pzu.pl – w tym przypadku proszę o kontakt tel.  781 999 685

lub poprzez formularz dostępny na stronie https://zgloszenie.pzu.pl/#/

Należy wybrać Majątek → Moje Ubezpieczenie → nr polisy to: 1074773477 po czym należy uzupełnić informacje związane ze zgłaszaną szkodą