Przedstawiamy organizację zakończenia roku szkolnego 26 czerwca 2020 roku. 

Podczas zakończenia roku szkolnego uczniów obowiązują maseczki, zachowanie dystansu społecznego, z uwagi na bezpieczeństwo prosimy Rodziców o nie przychodzenie na zakończenie roku szkolnego. 

ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA

 

Przedstawiamy harmonogram zdawania  podręczników - prosimy o trzymanie się wyznaczonych dat i godzin. Przypominamy, że wchodząc na teren szkoły obowiązuje zakrywanie ust i dezynfekcja dłoni. Podręczniki należny spakować w reklamówkę i podpisać imieniem i nazwiskiem oraz klasą.

 

 

w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia tej oceny w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły pobierz

w załączeniu Komunikat Ministra Edukacji Narodowej pobierz

Szanowni Rodzice, zgodnie z rekomendacją Burmistrza Miasta Braniewa, informujemy, że zajęcia w oddziałach przedszkolnych i w klasach I-III są zawieszone do dnia 26 czerwca 2020.

zarządzenie