grafika przedstawia laptop, na którego monitorze wyświetla się strona logowania do konta elektronicznego Szkolnej Kasy Oszczędzania PKO PB

Od września 2012 roku w nasze szkole prowadzona działalność Szkolnej Kasy Oszczędności. SKO to największy i najstarszy w Polsce program edukacji finansowej. Jego historia sięga jeszcze lat 20-tych ubiegłego wieku. Od pokoleń zachęcamy najmłodszych do oszczędzania i zdobywania wiedzy z zakresu finansów. Obecnie to unikalne rozwiązanie w skali Europy, dostosowane do potrzeb polskich uczniów.

Dzięki udziale w programie uczniowie:

  • nauczą się zarządzania finansami osobistymi;
  • wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania;
  • zdobędą wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie;
  • nabędą praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych.

W tym roku szkolnym wpłaty będą przyjmowane przez panią Małgorzatę Nowak-Łopieńską we wtorki do 13:30 (klasy 4-6) oraz panią Aleksandrę Zajączkowską (klasy 1-3) w piątki do 12:00.

Z regulaminem Szkolnej Kasy Oszczędności można zapoznać się tutaj.

Tekst: Aleksandra Zajączkowska