W wyniku przeprowadzonych wyborów do Samorządu Uczniowskiego weszli uczniowie :

  •  Przewodniczący SU : Jakub KIEŁEK klasa VIII C
  •  Z-ca przewodniczącego : Zofia LACHOWICZ klasa VII B 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019  pobierz

1. W szkole działa Samorząd Uczniowski.

2. Samorząd szkoły tworzą wszyscy uczniowie.

3. Zasady wybierania i działania władz Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.