Poczet sztandarowy i poczet flagowy są jednym z podstawowych elementów ceremoniału szkolnego. Ceremoniał szkolny to procedury, zachowania i zwyczaje przyjęte w szkole, niezbędne do uroczystego obchodzenia świąt państwowych, narodowych, religijnych oraz ważnych rocznic i innych istotnych w życiu szkoły wydarzeń.
Pełnienie służby w poczcie sztandarowym szkoły to najważniejsza funkcja w karierze uczniowskiej. Może być powierzona tylko takim uczniom, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, prezentują nienaganną postawę i odznaczają się wysoką kulturą osobistą.
Udział w poczcie sztandarowym i flagowym jest dla ucznia najbardziej honorową funkcją i stanowi wielkie wyróżnienie.
Sztandar bierze udział w najważniejszych uroczystościach szkolnych m.in.:

  • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
  • państwowe uroczystości rocznicowe,
  • ceremonia ślubowania klas pierwszych,
  • ceremonia klas kończących szkołę,
  • ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego,
  • uroczyste Msze św.,
  • inne uroczystości (w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.

Skład szkolnego pocztu sztandarowego i flagowego dobierany jest spośród uczniów najstarszych klas.

Szkolny poczet sztandarowy tworzą trzy osoby: chorąży oraz asysta pocztu.
Szkolny poczet flagowy tworzą trzy osoby: flagowy oraz asysta flagowego.

sztandar (11)
sztandar (2)
sztandar (3)
sztandar (6)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4