ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKIM pt. „MOJA RODZINA”

  • Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VII Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie.
  • Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać wiersz dotyczący rodziny (np. o rodzicach, rodzeństwie, o mamie, o tacie, dziadkach).
  • Utwór należy podpisać w kolejności: imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa.
  • Prace muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość osoby biorącej udział w konkursie. Nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu lub być kopią innych utworów lub ich fragmentów. Pracami konkursowymi nie mogą być teksty, które były już publikowane.
  • Autor może nadesłać 1 utwór.
  • Prace prosimy składać do dnia 18 maja 2018 r. (sala 232).
  • Organizatorzy: Lucyna Łacko, Elżbieta Maculewicz, Teresa Podlecka

regulamin_konkursu