Nauczyciele świetlicy zapraszają uczniów do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci organizowanym przez Oddział Regionalny KRUS w Olsztynie pod hasłem ,,Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Zadanie konkursowe polega na samodzielnym wykonaniu przez ucznia pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, na temat zapobiegania najczęściej występującym w gospodarstwach rolnych wypadkom – upadkom osób.
Konkurs przebiegać będzie w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim.
 
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:
I grupa- klasy  0 – 3,   II grupa- klasy 4-7.
Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem konkursu, walory estetyczne pracy, oryginalność, pomysłowość, z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie  w czasie transportu.
Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem uczestnika  konkursu i z dołączonym formularzem  zgłoszeniowym, który można otrzymać w świetlicy szkolnej. Regulamin konkursu znajduje się w świetlicy szkolnej.
Na laureatów czekają nagrody.
Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy szkolnej najpóźniej do 5 kwietnia 2018 r
Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.
Wychowawcy świetlicy