Informujemy, że w roku szkolnym 2018/2019 istnieje możliwość aby uczniów naszej szkoły ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ubezpieczyć w Towarzystwie Ubezpieczeniowym AVIVA. Wariant ubezpieczenia do wyboru

Składka wynosi (do wyboru) 33 zł. 46 zł. 55 zł. i 150 zł.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia i warianty(OWU) - do pobrania tutaj.

Obowiązek informacyjny tutaj.

NR POLISY 100150046736

Numer telefonu Centrum Alarmowego AVIVA +48 22 205 50 60