Informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020 istnieje możliwość aby uczniów naszej szkoły ubezpieczyć od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) ubezpieczyć w InterRisk. Wariant ubezpieczenia do wyboru

Składka wynosi (do wyboru) 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia i warianty(OWU) - 

Obowiązek informacyjny

Druk zgłoszenia roszczenia pobierz

NR POLISY 

Telefon do zgłoszenia szkody (22) 575 25 25