SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY 2016/2017

Na zebraniu klasowych Rad Rodziców naszej szkoły w dniu 29 września 2017 roku wyłoniono następujący skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość wpłacania składki na Radę Rodziców, nie tylko u wychowawcy czy u skarbnika, ale także przelewem na rachunek bankowy:

Rozdział I

Cele i zadania Rady Rodziców

§ 1