Drukuj
Odsłony: 1350

SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY 2016/2017

Stan konta na dzień 22.09.2016 r.: 608,94 zł

Stan gotówki w kasie na dzień 22.09.2016 r.: 0,00 zł

Przychody

Razem przychody: 11856,00 zł.

Wydatki:

Razem na konkursy 514,91 zł

Razem wydatki: 9925,79 zł

Na dzień 14.09.2017 r. na koncie RR jest kwota: 2539,15 zł.

Na dzień 14.09.2017 r. w kasie RR jest kwota: 0,00 zł.

   

ROK SZKOLNY 2016/2017 - ZLICZENIE FINANSOWE WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW

KLASA

% WPŁAT

KLASA

% WPŁAT

KLASA

% WPŁAT

0A

100

2C

47,6

3E

100

0B

21,7

2D

100

4A

57,1

0C

8

2E

100

4B

57,1

1A

76,9

3A

100

5A

30

1B

100

3B

52,4

5B

26,1

2A

100

3C

100

6A

43,1

2B

100

3D

100

6B

51,7

ŚREDNIA  

  70,08