SPRAWOZDANIE Z PRAC RADY RODZICÓW ZA ROK SZKOLNY 2016/2017

Stan konta na dzień 22.09.2016 r.: 608,94 zł

Stan gotówki w kasie na dzień 22.09.2016 r.: 0,00 zł

Przychody

 • 8906,00 zł - ze składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2016/2017;
 • 2400,00 zł - stypendium dla ucznia od radnego ze Starostwa Powiatowego;
 • 550,00 - od sponsorów na Turniej szachowy (Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy - 300 zł oraz Wodociągi Miejskie Braniewo - 250 zł).

Razem przychody: 11856,00 zł.

Wydatki:

 • 240,23 zł - zakup nagród w konkursach: "Złota jesień", "Jesienny bukiet", "Cztery pory roku: Wiosna, Jesień, Zima", "Najbardziej kulturalny uczeń/uczennica";
 • 60,42 zł - Biblioteka na konkurs: "Najlepszy czytelnik",
 • 189,98 zł - Kółko kulinarne na zakup potrzebnych rzeczy i produktów żywnościowych;
 • 24,28 zł - Konkurs pieśni patriotycznej - zakupiono cukierki;

Razem na konkursy 514,91 zł

 • 140,00 zł - Na Dzień Edukacji Narodowej, 14 październik - kosz rozmaitości;
 • 33,70 zł - 3 kwitariusze;
 • 80,00 zł - Nagroda na koniec roku dla prymusa, puchar;
 • 256,84 zł - Dyplomy na koniec roku szkolnego 2017;
 • 359,95 zł - Dla najlepszych sportowców, statuetki;
 • 959,40 zł - Medale, 100 kpl., konkursy - turnieje organizowane w trakcie roku szkolnego;
 • 1871,00 zł - Książki dla uczniów na koniec roku (w tym 88 zł za książki dla oddziału przedszkolnego 0A  za 100% wpłat);
 • 950,00 zł - Komplet rolet do 1 klasy;
 • 1782,00 zł - Zwrot dla klas za 100% wpłat;
 • 549,99 zł - Turniej szachowy;
 • 2400,00 zł - Stypendium 12 miesięcy po 200 zł (wpłata ze Starostwa Powiatowego);
 • 28,00 zł - 4 x opłata za wpłatę na konto.

Razem wydatki: 9925,79 zł

Na dzień 14.09.2017 r. na koncie RR jest kwota: 2539,15 zł.

Na dzień 14.09.2017 r. w kasie RR jest kwota: 0,00 zł.

   

ROK SZKOLNY 2016/2017 - ZLICZENIE FINANSOWE WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW

KLASA

% WPŁAT

KLASA

% WPŁAT

KLASA

% WPŁAT

0A

100

2C

47,6

3E

100

0B

21,7

2D

100

4A

57,1

0C

8

2E

100

4B

57,1

1A

76,9

3A

100

5A

30

1B

100

3B

52,4

5B

26,1

2A

100

3C

100

6A

43,1

2B

100

3D

100

6B

51,7

ŚREDNIA  

  70,08