PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW - p. Damian  Staniszewski

Z-CA PRZEWODNICZACEGO - p. Patrycja Krupińska

SKARBNIK - p. Magdalena Maruszczak