Na zebraniu klasowych Rad Rodziców naszej szkoły w dniu 29 września 2017 roku wyłoniono następujący skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018

grafika to ikona w żółtym kolorze przedstawiająca pięć postaci z chmurką sygnalizującą dyskusję

Przewodniczący Rady Rodziców - Damian Staniszewski

Z-ca przewodniczącego - Anna Jurgielewicz-Wilkiel

Skarbnik - Magdalena Maruszak