PRZEWODNICZĄCY RADY RODZICÓW - p. Damian  Staniszewski

Z-CA PRZEWODNICZACEGO - p. Patrycja Krupińska

SKARBNIK - p. Magdalena Maruszczak

Poniżej przedstawiamy skład RR Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie na rok szkolny 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość wpłacania składki na Radę Rodziców, nie tylko u wychowawcy czy u skarbnika, ale także przelewem na rachunek bankowy: