Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość wpłacania składki na Radę Rodziców, nie tylko u wychowawcy czy u skarbnika, ale także przelewem na rachunek bankowy:

Rozdział I

Cele i zadania Rady Rodziców

§ 1