TERMIN

ZADANIE

4 września 2017 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

13 września 2017 r.

Zebrania z rodzicami

16 grudnia 2017 r.

Termin wystawienia przewidywanych ocen śródrocznych

18 stycznia 2018 r.

Zebrania z rodzicami

23 grudnia 2017 r.–1 stycznia 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

22 stycznia – 4 lutego 2018 r.

Ferie zimowe

29 marca – 3 kwietnia 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

30 kwietnia - 4 maja 2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

17 maja 2018 r.

Wystawianie przewidywanych ocen końcoworocznych i zebranie z rodzicami

18 czerwca 2018 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

19 czerwca 2018 r.

Szkolna giełda podręczników

22 czerwca 2018 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

Ferie letnie

27 – 31 sierpnia 2018 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych