1. Do SKO może należeć każdy chętny uczeń naszej szkoły.
 2. Dowodem przynależności do naszej kasy jest otrzymanie książeczki oszczędnościowej oraz dokonanie pierwszej wpłaty.
 3. Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy nie mniej jednak niż 1 zł (grosze zbieramy do skarbonki, zamieniamy na złotówki i wpłacamy na SKO).
 4. Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę u opiekuna SKO.
 5. Wpłaty i wypłaty uczeń dokonuje podczas przerw lekcyjnych. Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza się wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat.
 6. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić się do opiekuna, który na podstawie karty wpłat i wypłat ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem DUPLIKAT.
 7. Wypłat z książeczki SKO może dokonywać właściciel książeczki, wypłatę powyżej 50zł może dokonać uczeń za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.
 8. Wypłatę gotówki zgłasza uczeń opiekunowi na dwa dni przed żądanym terminem.
 9. Każdy członek SKO ma prawo uczestniczyć w konkursach i przedsięwzięciach SKO przeznaczonych dla danej grupy wiekowej.
 10. Na koniec semestru i koniec roku wybierany jest uczeń, który otrzymuje tytuł: „Mistrz oszczędzania” a wraz z nim nagrodę.
 11. Opiekun SKO w miarę możliwości finansowych kupuje i wręcza na koniec roku nagrody rzeczowe dla uczniów wyróżniających się w pracy na rzecz SKO oraz biorących udział w konkursach organizowanych przez naszą organizację.
 12. Najcenniejsze nagrody otrzymują uczniowie, którzy oszczędzają systematycznie i na swoich książeczkach zgromadzą najwięcej.
 13. Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w miesiącu.
 14. W przypadku wygrania przez nasze SKO nagrody pieniężnej w Ogólnopolskim Konkursie – „Dziś oszczędzam w SKO jutro w PKO”, uczniowie, którzy w ciągu trwania konkursu wpłacali systematycznie i zgromadzili co najmniej 100 zł wygrywają nagrodę główną.
 15. Opiekun SKO zobowiązany jest w miarę do systematycznego wpłacania zaoszczędzonych przez uczniów pieniędzy na szkolną książeczkę SKO do Banku PKO.

Opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności