Po raz pierwszy w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone są zajęcia z programowania i kodowania w formie dodatkowych, obowiązkowych zajęć w klasach 1A, 1B, 1C. Program zajęć został opracowany z myślą o dzieciach z klas pierwszych i opiera się na zabawie w ruchu (programowanie wizualne) i pracy przy komputerze na podstawie elektronicznego podręcznika. Należy pamiętać, że bawiąc się dzieci zdobywają kluczowe kompetencje informatyczne, ale też rozwijają podstawy myślenia matematycznego i świadomego posługiwania się językiem stanowiącym system znaków o określonej strukturze. Nauka programowania w ruchu czyli poprzez zabawę jest potrzebna, gdyż:

  • dzieci najmłodsze lepiej przyswajają wiedzę i chętniej się bawią podczas zajęć komputerowych;
  • przygotowują się do programowania w starszych klasach;
  • uczą się logicznego myślenia, twórczego działania i planowania;
  • uczą się pracy zespołowej, podejmowania decyzji i wyciągania wniosków; 
  • uczą się poprawiania błędów; 
  • motywują dzieci do działania poprzez obserwację swoich rówieśników.

Na tym etapie edukacji wczesnoszkolnej według założeń uczniowie mają poznać podstawowe znaczenie wybranych pojęć związanych z informatyką (sekwencja, instrukcja, algorytm), aktywnie uczestnicząc w zajęciach, które mają pobudzić ich do kreatywnego działania i poszukiwania rozwiązań stawianych im zadań, często w formie zabawy. Jest to początek myślenia algorytmicznego, wspomagany wizualizacją lub symulacją działań algorytmicznych. Uczniowie stawiają w ten sposób pierwsze kroki w programowaniu. 

Program jest realizowany w pracowni komputerowej na zajęciach dodatkowych po 1 godzinie tygodniowo.

„Nauka pisania programów to gimnastyka dla mózgu. Pozwala wypracować umiejętność efektywnego myślenia o rzeczach niezwiązanych z informatyką” Bill Gates

(…) za 15 lat nauka programowania w szkołach będzie sprawą naturalną, tak jak lekcje pisania i czytania (…) Mark Zuckerberg

Tekst: Ewa Wirgowska