W roku szkolnym 2017/2018 realizowana jest innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji matematycznej dla uczniów klasy 7A "Elementy sztuki Origami w nauczaniu matematyki" pod kierunkiem pani Danuty Gergelewicz, aby rozwinąć u uczniów zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i pokazać piękno matematyki z innej perspektywy. Jak wiemy, matematyka jest dziedziną wiedzy niezbędną i najczęściej wykorzystywaną w codziennym życiu. Uczniom jednak matematyka kojarzy się tylko z obliczeniami i rozwiązywaniem zadań z treścią. Dlatego też głównym założeniem innowacji pedagogicznej w klasie 7A jest uatrakcyjnienie zajęć matematyki oraz dostarczenie uczniom ciekawych doświadczeń edukacyjnych.

Innowacja pedagogiczna obejmuje również różnorodne formy i metody pracy. Realizując innowacyjny program edukacji matematycznej uczniowie klasy 7A mają możliwość nabywania umiejętności opisywania otaczającej rzeczywistości w języku matematyki oraz rozwijania samodzielności w poszukiwaniu i zdobywaniu informacji.

Tekst i zdjęcia Danuta Gergelewicz