W tym roku szkolnym 2017/2018 Origami prowadzone jest w formie innowacji pedagogicznej w klasach 6A i 6B.

Główne założenia innowacji pedagogicznej „Elementy sztuki origami w nauczaniu matematyki”.

Pobudzanie kreatywności dziecka pozwala na jego lepszy rozwój w innych dziedzinach życia osobistego oraz szkolnego. Wszak w życiu zazwyczaj ci ludzie odnoszą sukcesy, którzy są pełni wiary we własne możliwości i myślą pozytywnie. Pozwala to na lepszy rozwój emocjonalny. Poprzez rozwój kreatywności dzieci kształtują w sobie wiele umiejętności przydatnych w dzisiejszym życiu takich jak: praca w grupie, krytyczne myślenie, działanie w warunkach ograniczonych zasobów, szanowanie zdania innych i podejmowanie decyzji.

Ideą wiodącą innowacji pedagogicznej jest pobudzanie tych obszarów mózgu dziecka, które są odpowiedzialne za kojarzenie ze sobą faktów oraz tworzenie nowych sposobów myślenia. 

W przedstawionej innowacji można wykorzystywać różne formy łączenia np. origami z muzyką, literaturą zarówno poprzez ekspresyjne, spontaniczne działanie twórcze, jak i percepcję dzieł sztuki. Integracja może też dotyczyć różnych warstw dzieła matematycznego i plastycznego. Do stosowanych zadań matematycznych często inspiracją są bryły, figury, które swoim wyglądem i kształtem w pewnym stopniu sugerują sposób wykonania zadania. Każde dziecko może spróbować oddać kształt i wygląd, kolorystykę, w sposób zupełnie indywidualny i zgodny z własnymi odczuciami.

Można zatem stwierdzić, że przyjęte tutaj założenia, cele, treści kształcenia i metody ich realizacji sprzyjają nie tylko wszechstronnemu rozwojowi dziecka i budowaniu jego własnej wartości ale także uwrażliwiają je i dają poczucie kompletnej swobody w wyrażaniu własnych emocji i własnego zdania, które w obecnych czasach jest niezmiernie istotne.

Innowacja ta ma na uwadze działanie nauczyciela prowadzące do wykreowania jednostki twórczej, która jest:

  • aktywna w procesie rozwiązywania różnych problemów edukacyjnych;
  • otwarta na innowacje, ciekawa świata i ludzi;
  • obdarzona spostrzegawczością, gotowa poszukiwać nowych, lepszych rozwiązań trudnych sytuacji;
  • obdarzona twórczą wyobraźnią;
  • nacechowana kreatywnością i oryginalnością w działaniu;
  • spontaniczna i otwarta na pomysły;
  • aktywna, odporna na krytykę oraz posiada poczucie własnej wartości.

Tekst i zdjęcia: Danuta Gergelewicz