Projekt "Edukacja przez szachy w szkole" został stworzony przez Polski Związek Szachowy.
Celem projektu jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja.
W naszej szkole w projekcie bierze udział klasa 2A, która przez dwa lata będzie miała obowiązkowe zajęcia szachowe raz w tygodniu.
Tekst i zdjęcia: Agnieszka Kalinowska