Pod koniec listopada w DZIENNIKU ELEKTRONICZNYM w ogłoszeniach i na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkolnego Klubu UNICEF oraz na profilu Facebooka naszej szkoły zostały umieszczone dokładne informacje dotyczące akcji Wszystkie Kolory Świata. Na tablicy Szkolnego Koła UNICEF rozwieszono plakaty informujące rodziców, wychowanków i wszystkich pracowników szkoły o rozpoczęciu akcji.

Na zajęciach techniki w klasach 4-6 został zaprezentowany film dotyczący sytuacji dzieci w Angoli i film dotyczący projektu, którego głównym celem było uszycie przez uczniów laleczek. Podczas nocowania w szkole, uczniowie klasy 5B przygotowywali z papieru wg określonego wzoru dodatkowe wykrojniki laleczek. Następnie na zajęciach techniki, każde dziecko poznawało kunszt szycia. W ramach pracy domowej, można było dokończyć laleczkę włączając w pomoc rodziców, dziadków, ciocie, sąsiadów itd..

19 stycznia 2017 w naszej szkole odbył się Dzień Wszystkich Kolorów Świata. W tym dniu Szkolne Koło UNICEF przygotowało piękną wystawę laleczek charytatywnych, którą odwiedzili uczniowie, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz niektórzy rodzice.

Każdy mógł zaopiekować się wybraną laleczką w zamian za symboliczną darowiznę. Podczas wystawy zebrano 629 złotych i wybrano najciekawszą, najładniejszą laleczkę, która będzie reprezentowała naszą szkołę w konkursie na projekt najbardziej oryginalnej laleczki.

Akcja bardzo podobała się wszystkim. Na pewno cel został osiągnięty. Większość zdeklarowała swoje uczestnictwo w podobnych akcjach.

Tekst i zdjęcia: Danuta Gergelewicz