Fotografia przedstawia 36 rowerów stojących na boisku

Ważnym osiągnięciem „Drabiny” jest zakup 36 rowerów w ramach projektu "Wyposażenie koła krajoznawczo-turystycznego pełniącego funkcje prozdrowotne, kulturalne, społeczne i edukacyjne na obszarze działania LGR Zalew Wiślany, którego działalność ukierunkowana będzie w głównej mierze na poznanie rejonu zajmującego się rybactwem".

Rowery będą niezbędne - do wspólnych wypadów za miasto dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób korzystających z rowerów zakupiono również kaski ochronne. Tym samym pełną parą ruszyła działalność koła krajoznawczo-turystycznego, którego nadrzędnym celem jest poznawanie obszarów przyzalewowych, wyznaczanie nowych tras i podziwianie bogactwa krajobrazów.