PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ROK SZKOLNY 2018/2019

Charun Irena - pracownik obsługi

Domalewski Błażej - pracownik obsługi

Filip Anna - pomocnik obsługi

Górska Jadwiga - pracownik obsługi

Gniewkowska Magdalena - pomoc nauczyciela

Gutowski Seweryn - specjalista d/s BHP

Karasiewicz Irena - kierownik gospodarczy

Lubnau Tomasz - trener środowiskowy

Ługowska-Łyko Ewa - sekretarz

Makaro Marek - konserwator

Misiewicz Piotr - referent

Musiał Elżbieta - pracownik obsługi

Pukianiec Małgorzata - pomoc nauczyciela

Szczepańska Irena - pomoc nauczyciela

Szukiełowicz Wiesława - pracownik obsługi

Zalewska Grażyna - pracownik obsługi