PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ROK SZKOLNY 2019/2020

Filip Anna - pomocnik obsługi

Garbowska Bożena - pracownik obsługi

Górska Jadwiga - pracownik obsługi

Gniewkowska Magdalena - pomoc nauczyciela

Gutowski Seweryn - specjalista d/s BHP

Grzywacz Józef - pomoc konserwatora

Jasiołek Roman - referent ds/księgowości

Karasiewicz Irena - pracownik administracji

Lubnau Tomasz - trener środowiskowy

Łoś Wioletta - główna księgowa

Makaro Marek - konserwator

Musiał Elżbieta - pracownik obsługi

Pukianiec Małgorzata - pomoc nauczyciela

Styczeń Aneta - sekretarz szkoły

Szczepańska Irena - pomoc nauczyciela

Szukiełowicz Wiesława - pracownik obsługi

Zalewska Grażyna - pracownik obsługi