PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ROK SZKOLNY 2020/2021

Czabotar Monika - pomoc nauczyciela

Filip Anna - pracownik obsługi

Garbowska Bożena - pracownik obsługi

Górska Jadwiga - pracownik obsługi

Gniewkowska Magdalena - pomoc nauczyciela

Gutowski Seweryn - specjalista d/s BHP

Grzywacz Józef - woźny

Jasiołek Roman - referent ds/księgowości - pracował do 31.12.2020r.

Karasiewicz Irena - referent

Łoś Wioletta - główna księgowa

Makaro Marek - konserwator

Melka - Kazikowska Danuta - pracownik obsługi

Mierzwa Dorota - pracownik "Orlika"

Pietrzak Monika - pomoc nauczyciela

Pukianiec Małgorzata - pomoc nauczyciela - pracował do 31.10.2020r.

Silicki Marcin - informatyk

Styczeń Aneta - sekretarz szkoły

Szczepańska Irena - pomoc nauczyciela

Stachowska Izabela - pracownik obsługi