PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ROK SZKOLNY 2020/2021

Od 1 września 2016 roku funkcję dyrektora szkoły sprawuje p. mgr Ewa Siejk.

GRONO PEDAGOGICZNE ROK SZKOLNY 2020/2021