Od 1 września 2016 roku funkcję dyrektora szkoły sprawuje p. mgr Ewa Siejk.

GRONO PEDAGOGICZNE ROK SZKOLNY 2018/2019

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI ROK SZKOLNY 2018/2019