Fotografia przedstawia fragment plakatu akcji i napis Góra Grosza

Akcja Góra Grosza organizowana jest co roku w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach od 23 listopada do 4 grudnia. Akcja ma charakter konkursu. Zbiórka monet ma na celu uświadomienie dzieciom, że nawet przez jeden grosz wrzucony do skarbonki, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Fotografia przedstawia logo akcji Szkoła przyjazna dla sześciolatka

W roku szkolnym 2012/2013 Rada Rodziców naszej szkoły uczestniczyła w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej "Mam 6 lat". Celem tego projektu było pokazanie pozytywnych zmian jakie zaszły w polskich szkołach, jak również promocję różnorakich działań, które wspierają adaptację sześciolatków w szkołach. W projekcie tym, uczestniczyły również dzieci z klas I-III, które poszły do szkoły jako sześciolatki. 

Fotografia przedstawia logo akcji 5 porcji warzyw, owoców i soku

W czerwcu 2011 roku otrzymaliśmy podziękowania (widoczne powyżej) od organizatora akcji „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, którym było Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS). Od wielu lat Stowarzyszenie KUPS z powodzeniem prowadzi działania prozdrowotne i edukacyjne. Program „5 porcji warzyw owoców lub soku” został objęty honorowym patronatem między innymi również Ministra Edukacji Narodowej. Projekt był sfinansowany z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Fotografia przedstawia logo Stowarzyszenia 10 Czerwca

W czerwcu 2011 roku braliśmy udział w VIII Kwietnym Biegu. Organizatorem biegu było Stowarzyszenie 10 Czerwca a celem w roku 2011 było upamiętnienie momentu rozbudzenia ducha wolności, którego dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II w trakcie swojej Pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny (2-10 czerwca 1979 roku). Bieg rozgrywany był na zasadzie sztafety. Łączny dystans do przebiegnięcia przez wszystkich uczestników wynosił 3530 kilometrów wokół Polski, ze startem i metą w Lubaczowie.

Fotografia przedstawia logo Klubu Szkół UNICEF

Klub Szkół UNICEF to projekt edukacyjny, zrzeszający szkoły, które swoim działaniem wspierają idee niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie jak również budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej.

Fotografia przedstawia logo akcji Katyń Ocalić od Zapomnienia

I tylko pamięć została po katyńskiej nocy…

Pamięć nie dała się zgładzić, nie chciała ulec przemocy.

I woła o sprawiedliwość, i prawdę po świecie niesie…

Prawdę o jeńców tysiącach

Zgładzonych w katyńskim lesie.

Feliks Konarski, Katyń