Fotografia przedstawia dyplom akcji Góra Grosza

W roku szkolnym 2015/2016 nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w akcji „Góra Grosza”. Uczniowie w czasie akcji wrzucali do skarbony monety w nominałach od 1 grosza do 5 złotych. W czasie akcji zgromadziliśmy wspólnie monety na kwotę 220 złotych i 32 groszy.

Pieniądze zostały przekazane fundacji, która zajmuje się pomocą dzieciom z rodzinnych domów dziecka. Akcję w naszej szkole koordynował Samorząd Uczniowski.