Fotografia przedstawia dyplom za wkład w akcji Góra Grosza. U góry znajdują się dzieci trzymające się za ramiona, logo Towarzystwa Nasz Dom i tekst.

Akcja Góra Grosza organizowana jest co roku w szkołach i przedszkolach w całej Polsce w dniach od 23 listopada do 4 grudnia. Akcja ma charakter konkursu. Zbiórka monet ma na celu uświadomienie dzieciom, że nawet przez jeden grosz wrzucony do skarbonki, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

W 2012 roku za ogromny wkład podczas tej ogólnopolskiej akcji otrzymaliśmy dyplom z serdecznymi podziękowaniami i wyrazami uznania od Przewodniczącego Towarzystwa "Nasz Dom", które było organizatorem konkursu.