Fotografia przedstawia logo akcji Szkoła przyjazna dla sześciolatka

W roku szkolnym 2012/2013 Rada Rodziców naszej szkoły uczestniczyła w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej "Mam 6 lat". Celem tego projektu było pokazanie pozytywnych zmian jakie zaszły w polskich szkołach, jak również promocję różnorakich działań, które wspierają adaptację sześciolatków w szkołach. W projekcie tym, uczestniczyły również dzieci z klas I-III, które poszły do szkoły jako sześciolatki. 

Konkurs podzielony był na różne kategorie. W kategorii "Rada Rodziców Szkoły" pracę (była to prezentacja multimedialna) naszej Rady Rodziców sklasyfikowano na drugim miejscu.

Na zdjęciu powyżej widoczna Pani Dyrektor Bernadeta Kryger i Pani Magdalena Grzelak uczestniczące w uroczystym spotkaniu laureatów konkursu z wręczeniem nagród, które odbyło się w Urzędzie Miasta Olsztyn.