Regulamin wraz załącznikami Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Senacie RP dostępny jest tutaj.