GABINET TERAPEUTYCZNY 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz rewalidacyjne odbywają się głównie w gabinecie 034, który mieści się na parterze naszej szkoły. Jest on bogato wyposażony w pomoce dydaktyczne, gry, programy komputerowe, aby zajęcia były jak najbardziej atrakcyjne. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju uczniów z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi, by ich rozwój przebiegał harmonijnie, a dziecko było szczęśliwe.

Ponadto, gabinet wyposażony jest w sprzęt niezbędny do korygowania zaburzeń integracji sensorycznej. W jego skład wchodzą między innymi: sprzęt podwieszany: huśtawki terapeutyczne, konik, hamak, a także: trampolina, deskorolka, deska do ćwiczeń równoważnych. 

Praca tą metodą poprawia funkcjonowanie centralnego układu nerwowego, a w związku z tym – motorykę rozwijającego się człowieka. Jednocześnie, kształtując napięcie mięśniowe i koordynację ruchową poprawia umiejętności językowe i poznawcze, a te zaś wpływają na efektywność przyswajania wiedzy.


Terapeuta: Anna Mućka