Fotografia przedstawia gabinet logopedy - dwa biurka z lustrem

GODZINY PRACY LOGOPEDY SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM OD II SEMESTRU 2019/2020

NAZWISKO I IMIĘ

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

ZAJĄCZKOWSKA ALEKSANDRA

8:00- 13:30

8:00 - 11:30

10:45 - 15:30

12:45- 16:15

10:45 - 13:30

 

Gabinet logopedyczny istnieje w naszej szkole od 1 września 2001 roku. Obecnie znajduje się w sali nr 106. Każdego roku we wrześniu logopeda przeprowadza przesiewowe badania wśród uczniów klas pierwszych oraz oddziałów przedszkolnych służące wyłonieniu dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem lub grupowo. Czas pracy z uczniem wynosi około 30 minut raz w tygodniu. Podczas zajęć usprawniane są narządy artykulacyjne, ustalany jest prawidłowy tor oddechowy, wywoływane są głoski, które następnie dzieci utrwalają w sylabach, wyrazach, zdaniach i mowie potocznej. Terapia logopedyczna w szkole prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną.

Logopeda współpracuje z rodzicami, ponieważ pozytywne wyniki logoterapii uzależnione są od kontynuacji ćwiczeń w domu, a także z nauczycielami, przekazując niezbędne informacje o podopiecznych. Zajęcia logopedyczne są zajęciami otwartymi to znaczy, że rodzic może uczestniczyć w terapii logopedycznej swojego dziecka.

Szkolny gabinet logopedyczny jest bardzo dobrze wyposażony. Oprócz tradycyjnych pomocy dydaktycznych takich jak: gry edukacyjne, słuchowe, planszowe, dywanik glottodydaktyczny, domina logopedyczne, materiały obrazkowo-słowne, memo, puzzle, rebusy czy łamigłówki w gabinecie znajduje się również zestaw komputerowy wraz z logopedycznym oprogramowaniem diagnostyczno - terapeutycznym oraz seria multimedialnych programów komputerowych do przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy, multimedialny pakiet programów do diagnozy i terapii logopedycznej "LOGOPEDIA” i "LOGORYTMIKA".

Tak bogate wyposażenie gabinetu możliwe było dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Logopeda: Aleksandra Zajączkowska

Dla zainteresowanych:

Przykładowe teksty do ćwiczenia razem z dzieckiem