ŚWIETLICA SZKOLNA CZYNNA JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH: 6:40 - 16:30

 PLAN PRACY POSZCZEGÓLNYCH WYCHOWAWCÓW

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

6:40–16:30

6:40–16:30

6:40–16:30

6:40–16:30

8:40–16:30

 

ŚWIETLICA SZKOLNA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. SENATU RP W BRANIEWIE rok szkolny 2019/2020

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły. W swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań opiekuńczo-wychowawczych przyjętych w planie pracy oraz w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym szkoły. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy i tygodniowego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o roczny plan szkoły.
Kwalifikacja uczniów do świetlicy szkolnej jest prowadzona wyłącznie na podstawie analizy kart zgłoszeń składanych przez rodziców na początku każdego roku szkolnego .
Do świetlicy przyjmowani są uczniowie do klasy czwartej , dzieci dojeżdżające z terenu gminy i dzieci których rodzice pracują.

Wychowawcy świetlicy szkolnej zapewniają uczniom :

  • opiekę wychowawczą , pomoc w nauce – przygotowanie do zajęć lekcyjnych i pomoc w odrabianiu prac domowych
  • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie, integracja grupy
  • właściwy odpoczynek i wykorzystanie czasu wolnego
  • świetlicowe konkursy szkolne zgodnie z planem pracy świetlicy
  • w miarę możliwości organizowane są zajęcia rekreacyjno-sportowych
  • opiekę w czasie przerwy obiadowej w szkolnej stołówce

W bieżącym roku szkolnym uczniowie mogą korzystać ze świetlicy od godziny 6.40 do godziny 16.30 – od poniedziałku do piątku

Nauczyciele świetlicy :
 Monika Świąder
Jolanta Salitra
Grażyna Sikut
Małgorzata Małachowska

 

Karta zgłoszenia dziecka na świetlicę tutaj

Regulamin stołówki można przeczytać tutaj.

Regulamin świetlicy szkolnej można przeczytać tutaj.

Regulamin korzystania z komputerów  w świetlicy szkolnej można przeczytać tutaj.

Wychowawcy świetlicy