SEKRETARIAT CZYNNY JEST CODZIENNIE W GODZINACH: 7:30 - 15:30

 Sekretariat znajduje się w pokoju nr 101. Sekretarzem w naszej szkole jest pani Aneta Styczeń Ta miła pani zajmuje się takimi sprawami jak:

  • przyjmowanie i wysyłanie korespondencji;
  • obsługa interesantów, udzielanie informacji;
  • zamawianie druków szkolnych;
  • prowadzenie terminarza spraw i czynności;
  • prowadzenie archiwum;
  • wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich oraz prowadzenie ich ewidencji;
  • prowadzenie ksiąg uczniów;
  • prowadzenie rejestru przyjęć do pierwszej klasy oraz oddziałów przedszkolnych;
  • prowadzenie rejestru obowiązku szkolnego;
  • załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem uczniów do szkoły i przenoszeniem uczniów do innej szkoły.