Fotografia przedstawia gabinet pielęgniarki szkolnej

GODZINY OTWARCIA GABINETU PIELĘGNIARKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

NAZWISKO I IMIĘ

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

RYNKUN Grażyna

8:00 - 15:30

11:30 - 15:30

8:00 - 11:00

8:00 - 12:00

---

Opiekę medyczną nad uczniami naszej szkoły sprawuje pani Grażyna Rynkun w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej medycyny szkolnej. Gabinet pielęgniarski znajduje się w pomieszczeniu nr 223.

Więcej o zasadach funkcjonowania gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach możecie Państwo dowiedzieć się z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.