Fotografia przedstawia grupkę dzieci bawiące się na placu zabaw

2 września 2013 roku został uroczyście otwarty plac zabaw przy naszej szkole.

Plac zabaw powstał dzięki inicjatywie Stowarzyszenia Edukacyjnego "Drabina" przy współpracy z Lokalną Grupą Rybacką "Zalew Wiślany" w Braniewie, która pomogła w pozyskaniu środków w ramach PO Ryby 2007-2013 oraz Gminy Miasta Braniewa.

Symbolicznego otwarcia placu dokonał pan Burmistrz Henryk Mroziński (†) oraz pan Poseł Paweł Papke, który zechciał przybyć na naszą uroczystość.

Obecnie do godziny 16:00 plac zabaw jest użyczany szkole. Szczególnie korzystają z niego oddziały przedszkolne i klasy I-III. Według regulaminu, po godzinie 16:00 mogą przebywać na terenie placu zabaw wszystkie dzieci, będące pod opieką dorosłych.

Życzymy wszystkim udanej i bezpiecznej zabawy!