Fotografia przedstawia boisko w wiosennej scenerii

KOMPLEKS SPORTOWY CZYNNY JEST DLA WSZYSTKICH CHĘTNYCH:

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

14:00 - 21:00

14:00 - 21:00

14:00 - 21:00

14:00 - 21:00

14:00 - 21:00

10:00 - 15:00

 

Kompleks sportowy „ORLIK” przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie został zrealizowany w ramach ogólnopolskiego programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w roku 2010. Kompleks boisk sportowych jest zgodny z założeniami programu, ogólnodostępny i bezpłatny. 

Na boisku piłkarskim o wymiarach 30m×62m ze sztuczną nawierzchnią (sztuczna trawa) można grać w piłkę nożną. Na boisku wielofunkcyjnym o wymiarach 20m×30m ze sztuczną nawierzchnią (tartan) można grać w tenisa ziemnego, koszykówkę oraz siatkówkę.

Zaplecze stanowi budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni ok. 60m². Na terenie obiektu dopuszcza się również instalowanie placu zabaw oraz otwartej siłowni. Cały obiekt jest oświetlony i ogrodzony siatką o wysokości 4m.

Na kompleksie sportowym jest zatrudniony Animator Programu "Moje Boisko – Orlik 2012". W roku bieżącym funkcję animatora sportu pełnią pan Tomasz Lubnau oraz pan Paweł Waszkiewicz, którzy sprawują opiekę i nadzór nad całym kompleksem sportowym oraz organizują i prowadzą zajęcia i imprezy sportowe dla mieszkańców miasta Braniewa.

Osoby bądź grupy korzystające z boisk sportowych mogą wybrać ofertę animatora sportu lub same zorganizować sobie odpowiednie zajęcia rekreacyjno-sportowe. Plan pracy instruktora sportu przewiduje zajęcia bezpłatne i otwarte dla wszystkich chętnych osób z terenu naszej gminy. Oprócz stałego harmonogramu pracy „Orlika'' uruchamia się elastyczny plan pracy w zależności od potrzeb lokalnej społeczności. Oferta „Orlika”: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis ziemny, jogging dla początkujących, nowoczesne formy ruchu.

Animator oprócz organizacji, zajmuje się również koordynacją zajęć sportowych odbywających się na obiekcie „Orlika”. Do animatora mogą zgłaszać się osoby lub grupy sportowe chcące skorzystać z boisk. Osoby lub grupy, które zarezerwowały dane boisko mają pierwszeństwo przed osobami, które chcą skorzystać z niego w danej chwili bez wcześniejszej rezerwacji. Osoby bądź grupy w formach niezorganizowanych mogą korzystać z danego boiska do 1,5 godziny i muszą zwolnić je dla następnej grupy ćwiczących, chyba, że kolejna godzina nie jest zarezerwowana i boisko jest wolne. Rezerwacji boisk można dokonać telefonicznie lub osobiście w godzinach dyżurowania u animatora sportu. Wszystkie grupy korzystające z boiska muszą dokonać wpisu w rejestrze użytkowników boiska oraz zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem korzystania z kompleksu boisk obowiązującym na „Orliku”. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu, a w szczególności do uwag instruktora sportu.

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko-ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Senatu RP w Braniewie dostępny jest tutaj.