Uczniowie naszej szkoły z wielkim sukcesem wzięli udział w XXXI Przeglądzie Ruchu Scenicznego Dzieci i Młodzieży, który odbył się w Klubie Wojskowym 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej. Wśród szkół Powiatu Braniewskiego nasz Chór SP3 zajął II miejsce w kategorii śpiew/zespoły przygotowany przez p. Adamską,
I miejsce w kategorii inscenizacja zajęli podopieczni p. Siejko, którzy wystąpili wg scenariusza jej autorstwa. Trojkowelove zawładnęło sceną bezkonkurencyjnie 
I i III miejsce w kategorii solistów zajęły także nasze uczennice - Julia Kowal i Dominika Andrearczyk reprezentujące szkołę muzyczną Yamaha. Gratulujemy! 
Gratulujemy wszystkim występującym, dziękujemy naszej zdolnej młodzieży, dziękujemy organizatorom Klub Wojskowy 9BBKPanc i wspaniałemu Jury