ZARZĄDZENIE Copy

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie 
z dnia 31 maja 2021 r. TUTAJ