ZARZĄDZENIE Copy

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie
z dnia 26 kwietnia 2021 r. TUTAJ