🥳🤩🥰😀🌼 13 września 2020 roku, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie skończy 55 lat.
Pierwszy dzwonek w szkolnych murach przy ulicy PCK 4 zadzwonił 13 września 1965 roku.

 

 

Uczniów przywitał pan Stefan Wiśniewski, pierwszy dyrektor „Trójki”. Ówczesne grono pedagogiczne liczyło 21 osób. Po 19 latach nastąpiła zmiana dyrektora. W 1984 roku pana Stefana Wiśniewskiego zastąpiła pani Wiktoria Wondzyńska. W czasie jej kadencji, zaszło wiele istotnych zmian związanych z samą szkołą jak i całym szkolnictwem. W 1999 roku przeprowadzono reformę oświaty, przez którą szkoły podstawowe w tym „Trójka” stały się szkołami sześcioklasowymi. Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem było nadanie szkole imienia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Oficjalna uroczystość odbyła się 8 września 2001 roku. Wraz z nadaniem szkole imienia Senatu RP rozpoczęły się coroczne wyjazdy uczniów oraz nauczycieli do Warszawy, podczas których mieli oni okazję poznać pracę Parlamentu. W 2002 roku w szkole otwarto Salę Tradycji Senatu RP. Uroczystość odbyła się w obecności ówczesnego marszałka senatu Longina Pastusiaka. W tym samym roku odbyła się pierwsza edycja „Konkursu Wiedzy o Senacie RP”, który trwa do dzisiaj. W 2006 roku nastąpiła kolejna zmiana dyrektora. Panią Wiktorię Wondzyńską, która odeszła na emeryturę, zastąpiła pani Bernadeta Kryger. W tym czasie szkoła brała udział w wielu akcjach i konkursach, między innymi: „Mój szkolny kolega z misji”, „Kangur matematyczny”, „Świąteczna zbiórka żywności”, Szkolny Konkurs „Mam Talent”. W szkole działało amatorskie koło teatralne „Talencik”, które tworzyli nauczyciele i pracownicy, a ich przedstawienia przyciągały publiczność ze wszystkich braniewskich szkół i przedszkoli. W 2010 roku przy szkole powstał kompleks boisk wielofunkcyjnych „Orlik 2012”, w turnieju piłkarskim z okazji otwarcia obiektu zwyciężyli uczniowie SP 3. Z inicjatywy nauczycieli i rodziców powstało Stowarzyszenie Edukacyjne „Drabina”, dzięki któremu pozyskiwano środki na rozwój infrastruktury oraz wyposażenia szkoły. Wybudowano plac zabaw, zakupiono rowery, sprzęt nagłaśniający, scenę oraz wyposażono czytelnię w sprzęt multimedialny.
Swoje 55. urodziny dostojna Jubilatka świętuje nieco zmieniona- ośmioklasowa, z nowym dyrektorem (od 2016 r. panią Ewą Siejk) oraz poszerzonym o nauczycieli byłych gimnazjów gronem pedagogicznym.
Dzisiaj z wdzięcznością spoglądamy w przeszłość, aby z nadzieją i odpowiedzialnością wspólnie tworzyć przyszłość ❤


Zapraszamy do obejrzenia zdjęć tutaj