Dnia 5 kwietnia o godz. 10:00 odbędzie się kolejny etap Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Senacie RP pod patronatem p. Stanisława Karczewskiego Marszałka Senatu RP, p. Artura Chojeckiego Wojewody Warmińsko - Mazurskiego i p. Tomasza Sielickiego Burmistrza Miasta Braniewa. Uczestniczyło w nim będzie 44 uczniów, w tym z SP3 w Braniewie.

 

 

Dzięki życzliwości:

  • p. Artura Chojeckiego Wojewody Warmińsko - Mazurskiego
  • p. Tomasza Andruszkiewicza Prezydenta Ełku
  • p. Zbigniewa Michalaka Burmistrza Ostródy
  • p. Tomasza Sielickiego Burmistrza Braniewa

II etap konkursu przeprowadzony zostanie w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie oraz Urzędzie miasta Ełku, Ostródy i Braniewa.

Uczniom życzymy powodzenia w walce o tytuł laureata!