Klasę 7B odwiedziła Pani Beata Wachek – Dyrektor PKO Banku Polskiego Oddział 1 w Braniewie. Wizyta ta poprzedzona była zrealizowaniem tematów dotyczących obliczania procentów. Celem głównym było poznanie zasad funkcjonowania banku - bezpośrednio od pracowników.

Wszyscy z dużym zainteresowaniem wysłuchali i brali aktywny udział w wykładzie na temat lokat bankowych, kont, przelewów bezgotówkowych, pożyczek, kredytów, stóp procentowych oraz kapitalizacji odsetek. Rozwiązywali też działania typowo matematyczne – samodzielnie liczyli odsetki od kredytów oraz lokat.
Teraz już uczniowie wiedzą, że taka profesja nie jest łatwa oraz, że wymaga dokładności, a przede wszystkim odpowiedzialności i uczciwości. Mam nadzieję, że wizyta pracowników banku pozwoliła im nie tylko na zapoznanie się z jego funkcjonowaniem, ale pomoże im w przyszłości dokonać świadomego wyboru zawodu oraz uświadomi im jak ważna jest matematyka w życiu każdego człowieka 😊