Uczniowie naszej szkoły klas VI i VII dnia 14 marca brały udział w konkursie historycznym o zamkach gotyckich. I etap odbył się w Urzędzie Miasta Braniewa. Tematyka konkursu obejmowała między innymi: powstanie i ekspansję zakonu krzyżackiego, organizację państwa krzyżackiego w Prusach, a także historię zamków krzyżackich.

Z niecierpliwością pozostaje nam czekać na wyniki.