Szanowni Rodzice 

zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Burmistrza Miasta Braniewa rozpoczynamy postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.

 

Przypominamy, że:

  • do klasy pierwszej z urzędu przyjmowane będą dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły,
  • do oddziału przedszkolnego przyjmowane będą z urzędu te dzieci, których rodzice/prawni opiekunowie złożą deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej szkole,
  • na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Braniewa i w oparciu o odrębne przepisy w naszej szkole mogą być tworzone oddziały integracyjne, w związku z tym postępowaniu rekrutacyjnemu nie podlegały będą dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym
  • na wniosek w szkole organizuje się zajęcia umożliwiające dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.

Regulamin postępowania rekrutacyjnego, harmonogram rekrutacji i wnioski :

 

Gotowe druki wniosków można pobrać z sekretariatu szkoły.

Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP przy ul. PCK 4 w Braniewie należą:

a) ulice z terenu Miasta Braniewa: Świętokrzyska, Nowopasłęcka, Smutna, Żeglarska, Jachtowa, Sportowa, Długa, Jaskółcza, Słowicza, Drozdowa, Mrówcza, Kwiatowa, Morska, Krótka, PCK, Grzybowa, Brzozowa, Różana, Wileńska, Bażyńskiego, Mrągowiusza, Kajki, Pieniężnego, Gizewiusza, Piaskowa, Kętrzyńskiego, 1–go Maja, Elbląska, Jagiełły, Kopernika, Mielczarskiego, Krasickiego, Świętojańska, Sądowa, Matejki, al. Wojska Polskiego, Warmińska, Fromborska, Katedralna, Gdańska, pl. Strażacki, Hozjusza, Kromera, pl. Wolności, Wodna, Portowa, Magazynowa, Marynarska, Spacerowa, pl. Grunwaldu, Piwna, Parkowa, Przemysłowa, Nadbrzeżna, Bł. Reginy Protmann, Olimpijska,

b) miejscowości z terenu gminy wiejskiej Braniewo: Cielętnik, Józefowo, Klejnowo, Klejnówko, Nowa Pasłęka, Stara Pasłęka, Podgórze, Prątnik, Różaniec, Stępień, Garbina, Ułowo, Działy, Prętki, Ujście.