Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0
(NPRCz 2.0) to  program rządowy, którego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy.

Nasza szkoła w tym roku otrzymała na ten cel dotację w wysokości 12.000 zł.

 

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

Celem przedsięwzięcia jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma także wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół oraz i stworzyć uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W ramach otrzymanego wsparcia finansowego nasi uczniowie wezmą udział m.in.w wycieczce do Warszawy, Krakowa i Torunia.