W roku 2023 przypada 100. rocznica rozpoczęcia budowy klasztoru, oficjalnie zwanego Domem Zakonnym Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela oraz powstania wspólnoty oo. Redemptorystów w Braniewie.
Jednym z wydarzeń towarzyszącym obchodom był konkurs na projekt logo jubileuszu.
Prace oceniała komisja konkursowa składająca się z członków Komitetu Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu, której przewodniczył Rektor o. Grzegorz Lachowicz.
A oto wyniki:
- I miejsce - Magdalena Subocz Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie,
- II miejsce - Lena Zygo Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie,
- III miejsce - Aleksandra Kaczyńska Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie.
Zgodnie z postanowieniami regulaminu zwycięski projekt logo zostanie wykorzystany do promowania i popularyzowania jubileuszu, a zdobywcy I, II i III miejsca wyróżnieni podczas uroczystości, która odbędzie się 27 czerwca 2023 r. przy klasztorze oo. redemptorystów w Braniewie.