Wzorem lat ubiegłych w szkole obchodzimy #DzieńBezpiecznegoInternetu. W tym roku ten dzień przypadł 7 lutego (dzień powrotu z ferii zimowych). Przez cały luty na różnych lekcjach rozmawialiśmy o dobrodziejstwie oraz zagrożeniach związanych z Internetem. Uczniowie posiadli ogromną wiedzę na temat zagrożeń związanych z nierozważnym uczestnictwie w świecie IT. Przedstawili to za pomocą plakatów, prezentacji multimedialnych oraz prac plastyczno-technicznych. Projekt #Bezpieczniwsieci uzmysławia nam, abyśmy nie satali się łatwą zdobyczą, jak "mucha" w sieci "pająka".
Tekst: p. Elżbieta Krasicka