Zarządzenie nr 4/10/20/21 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP w Braniewie z dnia 11 października 2020r. w sprawie zapewnienie dodatkowych warunków bezpieczeństwa w szkole ze względu na sytuację epidemiologiczną pobierz