Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Senatu RP oświadcza, że w związku ze zdarzeniem mającym miejsce w budynku szkoły dnia 18.01.2022 r. podjął  działania stosowne do zaistniałego zagrożenia. Uczniom, zgłaszającym jakiekolwiek dolegliwości zapewniono opiekę medyczną. Sprawca incydentu został ustalony natychmiast po uzyskaniu informacji o zagrożeniu.

Ewa Siejk Dyrektor Szkoły